Centar za odštetu 021 - Vaš prijatelj u nevolji

Učestvovali ste u nezgodi? Da li znate koja su Vaša prava? Iskoristite vaše pravo na adekvatnu finansijsku ili medicinsku pomoć!

Naplata štete

Naknada štete koju ste pretrpeli u saobraćajnoj nezgodi je Vaše pravo.
Naša kompanija finansira ceo postupak naknade štete i ukoliko podnošenjem odštetnog zahteva ustanovimo da nećete dobiti novčanu naknadu, naš rad za Vas je besplatan.

Postupak za naknadu štete

Nakon prijema zahteva odmah pristupamo stručnoj analizi Vašeg predmeta.
Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge sledeći korak je potpisivanje ugovora koji Vam na jasan i detaljan način pruža sve informacije o Vašim pravima i nudi Vam pravnu sigurnost.

Prijava i naknada štete

Ukoliko ste povređeni u saobraćajnoj nezgodi kao vozač, suvozač, putnik ili pešak na javnoj površini, na javnom skupu ili na radnom mestu vaše je pravo da naplatite štetu. Naš tim Vam stoji na raspolaganju kako biste najbrže i najpovoljnije po Vas naplatili štetu.

Pravo na nadoknadu štete nakon udesa

Ukoliko ste povređeni u saobraćajnoj nezgodi imate je pravo da naplatite štetu od osiguravajućeg društva, garantnog fonda ili štetnika. Naš tim Vam stoji na raspolaganju kako biste najbrže i najpovoljnije po Vas naplatili štetu.

Često se dešava da osiguravajuća društva ne žele da priznaju pravni osnov nastanka štete i ne žele da isplate adekvatan iznos nadoknade već pokušavaju da umanje svoju obavezu. Da bi se maksimirao iznos naplate štete pogotovu za saobraćaj, potrebno je da se advokat dobro razume u saobraćajne nezgode, saobraćajne prekršaje i da dobro poznaje sudsku praksu kod odlučivanja o visini štete.

Finansiramo ceo postupak naknade štete i ukoliko podnošenjem odštetnog zahteva ustanovimo da nećete dobiti novčanu naknadu, naš rad za Vas je besplatan.

Tek sa realizacijom Vašeg odštetnog zahteva i naplatom od strane osiguravajućeg društva Vi pokrivate naše troskove poslovanja i isplaćujete ugovorenu nagradu, zato je kompletan rizik i odgovornost naplate Vaših potraživanja po štetnom događaju iz saobraćajne nezgode na nama.

Kako da prijavite štetu?

Saobraćajnu nezgodu možete prijaviti preporučenom pošiljkom poslatom na adresu naših predstavništava ili elektronskom poštom na e-mail. Uz svaku prijavu saobraćajne nezgode potrebno je da dostavite:

Vašu adresu

Adresu na koju Vam možemo poslati dokumenta ili ugovor.

Kontakt telefone

Telefone na koje Vas možemo obaveštavati o postupku.

E-mail

Email adresu na koju možemo da Vam pošaljemo dokumentaciju.

Neophodnu dokumentaciju

Dokumentaciju neophodnu za pokretanje postupka.

SIMULACIJA UDESA

Naši veštaci saobraćajno-tehničke struke će izvršiti stručnu analizu na najnovijoj generaciji softvera za simulaciju saobraćajnih udesa VIRTUAL CRASH 3 kako bi se izvršila detaljna analiza saobraćajne nezgode. Na osnovu oštećenja vozila moguće je precizno utvrditi njihov položaj u trenutku sudara, a uzimajući u obzir stepen povreda lica koja su se nalazila u vozilu, može se precizno utvrditi brzina kretanja oba vozila u trenutku sudara. Na osnovu svih ovih podataka VIRTUAL CRASH 3 može odrediti tačno mesto sudara, na bazi čega se kasnije vrši kompletno veštačenje.

Dokumentacija koja Vam je potrebna

Dokumentacija za pokretanje postupka:

Kompletna lekarska dokumentacija.
Zapisnik o saobraćajnoj nezgodi Izdat od strane MUP-a
Izveštaj lekara o stepenu povreda koje ste pretrpeli u saobraćajnoj nezgodi. Kompletna medicinska dokumentacija vezana za Vaše zdravstveno stanje i rehabilitaciju
Potvrda o Vašoj sprečenosti za rad.
Potvrda o visini Vaše prosečne zarade. U poslednja tri meseca pre saobraćajne nezgode.

6. Dokaz o neostvarenim prihodima

Dokaz o eventualno neostvarenim prihodima zbog privremene sprečenosti za rad usled povreda nastalih u saobraćajnoj nezgodi (dnevnice, nagrade)

7. Dokaz o nastaloj materjijalnoj šteti

Dokaz o nastaloj materjijalnoj šteti u saobraćajnoj nezgodi.

8. Izvod iz matične knjige

Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih

9. Potvrda o smrti

Potvrda o smrti ukoliko se saobraćajna nezgoda dogodila sa smrtnim ishodom.

Kontaktirajte nas

GLAVNA KANCELARIJA

Kralja Petra I 8, 21000 Novi Sad

FAX

021/445-481

Nalazimo se ovde:

Pokrivamo celu Srbiju!