Naša specijalnost je naplata štete

Naknada štete koju ste pretrpeli u saobraćajnoj nezgodi je Vaše pravo. Bez ikakvh troškova, zastupamo Vas u vansudskim i sudskim postupcima kako bismo ostvarili maksimalnu naknadu štete za Vas.

Naša agencija će Vam pomoći pri sakupljanju kompletne medicinske dokumentacije o povredama i lečenju, i ukazati Vam važne pojmove u vezi daljeg postupka Vašeg odštetnog zahteva.

U Vaše ime pregovaramo sa osiguravajućim društvima o maksimalnoj naknadi štete za Vas. Angažujemo stručne advokate kako bi što uspešnije ostvarili sva Vaša prava pred osiguravajućim društvima, pred svim nadležnim sudovima i drugim državnim institucijama. Obezbeđujemo za Vas sudske veštake saobraćajno-tehničke, mašinske i medicinske struke. Oni će Vas zastupati u vansudskim i sudskim postupcima kako bi postigli maksimalnu odštetu za štetu koju ste pretrpeli.

Za nas je Vaše zdravlje na prvom mestu zato će u našim privatnim poliklinikama vrhunski medicinski stručnjaci maksimalno biti angažovani da bi Vaš proces lečenja i rehabilitacije bio uspešno realizovan, a Vaš oporavak što uspešniji.

Ostvarite Vaše pravo još danas!

Dokumentacija koja Vam je potrebna

Dokumentacija za pokretanje postupka:

Kompletna lekarska dokumentacija.
Zapisnik o saobraćajnoj nezgodi Izdat od strane MUP-a
Izveštaj lekara o stepenu povreda koje ste pretrpeli u saobraćajnoj nezgodi. Kompletna medicinska dokumentacija vezana za Vaše zdravstveno stanje i rehabilitaciju
Potvrda o Vašoj sprečenosti za rad.
Potvrda o visini Vaše prosečne zarade. U poslednja tri meseca pre saobraćajne nezgode.

6. Dokaz o neostvarenim prihodima

Dokaz o eventualno neostvarenim prihodima zbog privremene sprečenosti za rad usled povreda nastalih u saobraćajnoj nezgodi (dnevnice, nagrade)

7. Dokaz o nastaloj materjijalnoj šteti

Dokaz o nastaloj materjijalnoj šteti u saobraćajnoj nezgodi.

8. Izvod iz matične knjige

Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih

9. Potvrda o smrti

Potvrda o smrti ukoliko se saobraćajna nezgoda dogodila sa smrtnim ishodom.

Kontaktirajte nas

GLAVNA KANCELARIJA

Kralja Petra I 8, 21000 Novi Sad

FAX

021/445-481

Nalazimo se ovde:

Pokrivamo celu Srbiju!