Postupak za nadoknadu štete nakon udesa

Nakon prijema zahteva odmah pristupamo stručnoj analizi Vašeg predmeta.
Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge sledeći korak je potpisivanje ugovora koji Vam na jasan i detaljan način pruža sve informacije o Vašim pravima i nudi Vam pravnu sigurnost.

O svim detaljima naplate štete kako u vansudskim tako i u sudskim postupcima naše ljubazno osoblje blagovremeno će Vas obaveštavati. Naša pomoć Vam je dostupna 24 sata dnevno!

Naša agencija finansira ceo postupak nadoknade štete. U slučaju da ne realizujemo postupak naplate odštete snosimo sve troškove postupka. Zato je u obostranom interesu da u što kraćem roku dobijemo što veću novčanu nadoknadu za saobraćajnu nezgodu koju ste pretrpeli.
Nakon realizacije Vaše odštete i uplatom od strane osiguranja, garantnog fonda ili štetnika isplaćujete nam ugovornu nagradu, unapred definisanu ugovorom.
Rizik i odgovornost naplate Vaših potraživanja je naša briga.

Vaš prijatelj u nevolji

Naša agencija će Vam pomoći pri sakupljanju kompletne medicinske dokumentacije o povredama i lečenju, i ukazati Vam važne pojmove u vezi daljeg postupka Vašeg odštetnog zahteva.

U Vaše ime pregovaramo sa osiguravajućim društvima o maksimalnoj naknadi štete za Vas. Angažujemo stručne advokate kako bi što uspešnije ostvarili sva Vaša prava pred osiguravajućim društvima, pred svim nadležnim sudovima i drugim državnim institucijama. Obezbeđujemo za Vas sudske veštake saobraćajno-tehničke, mašinske i medicinske struke. Oni će Vas zastupati u vansudskim i sudskim postupcima kako bi postigli maksimalnu odštetu za štetu koju ste pretrpeli.

Za nas je Vaše zdravlje na prvom mestu zato će u našim privatnim poliklinikama vrhunski medicinski stručnjaci maksimalno biti angažovani da bi Vaš proces lečenja i rehabilitacije bio uspešno realizovan, a Vaš oporavak što uspešniji.

Dokumentacija koja Vam je potrebna

Dokumentacija za pokretanje postupka:

Kompletna lekarska dokumentacija.
Zapisnik o saobraćajnoj nezgodi Izdat od strane MUP-a
Izveštaj lekara o stepenu povreda koje ste pretrpeli u saobraćajnoj nezgodi. Kompletna medicinska dokumentacija vezana za Vaše zdravstveno stanje i rehabilitaciju
Potvrda o Vašoj sprečenosti za rad.
Potvrda o visini Vaše prosečne zarade. U poslednja tri meseca pre saobraćajne nezgode.

6. Dokaz o neostvarenim prihodima

Dokaz o eventualno neostvarenim prihodima zbog privremene sprečenosti za rad usled povreda nastalih u saobraćajnoj nezgodi (dnevnice, nagrade)

7. Dokaz o nastaloj materjijalnoj šteti

Dokaz o nastaloj materjijalnoj šteti u saobraćajnoj nezgodi.

8. Izvod iz matične knjige

Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih

9. Potvrda o smrti

Potvrda o smrti ukoliko se saobraćajna nezgoda dogodila sa smrtnim ishodom.

Kontaktirajte nas

GLAVNA KANCELARIJA

Kralja Petra I 8, 21000 Novi Sad

FAX

021/445-481

Nalazimo se ovde:

Pokrivamo celu Srbiju!