Prijava i naknada štete

Ukoliko ste povređeni u saobraćajnoj nezgodi kao vozač, suvozač, putnik ili pešak na javnoj površini, na javnom skupu ili na radnom mestu vaše je pravo da naplatite štetu. Naš tim Vam stoji na raspolaganju kako biste najbrže i najpovoljnije po Vas naplatili štetu.

Saobraćajnu nezgodu možete prijaviti preporučenom pošiljkom poslatom na adresu naših predstavništava ili
elektronskom poštom na e-mail:

Uz svaku prijavu saobraćajne nezgode potrebno je da dostavite:

– Vašu adresu
– Kontakt telefone
– e-mail
– neophodnu dokumentaciju

Dokumentacija koja Vam je potrebna

Dokumentacija za pokretanje postupka:

Kompletna lekarska dokumentacija.
Zapisnik o saobraćajnoj nezgodi Izdat od strane MUP-a
Izveštaj lekara o stepenu povreda koje ste pretrpeli u saobraćajnoj nezgodi. Kompletna medicinska dokumentacija vezana za Vaše zdravstveno stanje i rehabilitaciju
Potvrda o Vašoj sprečenosti za rad.
Potvrda o visini Vaše prosečne zarade. U poslednja tri meseca pre saobraćajne nezgode.

6. Dokaz o neostvarenim prihodima

Dokaz o eventualno neostvarenim prihodima zbog privremene sprečenosti za rad usled povreda nastalih u saobraćajnoj nezgodi (dnevnice, nagrade)

7. Dokaz o nastaloj materjijalnoj šteti

Dokaz o nastaloj materjijalnoj šteti u saobraćajnoj nezgodi.

8. Izvod iz matične knjige

Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih

9. Potvrda o smrti

Potvrda o smrti ukoliko se saobraćajna nezgoda dogodila sa smrtnim ishodom.

Kontaktirajte nas

GLAVNA KANCELARIJA

Kralja Petra I 8, 21000 Novi Sad

FAX

021/445-481

Nalazimo se ovde:

Pokrivamo celu Srbiju!