Simulacija saobraćajnih nezgoda

Virtual Crash (Virtualni sudar) pripada novoj generaciji softvera za simulaciju saobraćajnih udesa i koristi se pri veštačenju saobraćajnih nezgoda. Program omogućava da se na personalnom računaru u realnom vremenu detaljno prikažu složeni događaji u saobraćaju. Analizom podataka sa mesta događaja je moguće utvrditi uzroke i okolnosti pod kojima se dogodila neka saobraćajna nezgoda. Program obavlja složene proračune koje bez upotrebe računara nije moguće sprovesti. Za pravilnu upotrebu programa Virtual Crash neophodno je stručno znanje iz oblasti saobraćaja, kao i dobro poznavanje rada na računaru.

Programom Virtual Crash moguće je proveriti parametre utvrđene konvencionalnim metodama, kao i preciznije odrediti one parametre koji nisu mogli biti utvrđeni klasičnim metodama. Tako može pomoći pri utvrđivanju mesta sudara kada nisu (ili nisu kvalitetno) pronađeni tragovi saobraćajne nezgode. Na primer, u slučaju kada ne postoje tragovi saobraćajne nezgode, a poznata su oštećenja vozila, zaustavne pozicije vozila, poznati su smerovi kretanja vozila i opisane su povrede lica koja su se nalazila u vozilima. Na osnovu oštećenja, moguće je precizno utvrditi međusobni položaj vozila u trenutku sudara, a uzimajući u obzir povrede lica koja su se nalazila u vozilu, moguće je izračunati i brzine kojima su se vozila kretala u trenutku sudara. Na osnovu ovih podataka Virtual Crash može odrediti mesto sudara.

Dokumentacija koja Vam je potrebna

Dokumentacija za pokretanje postupka:

Kompletna lekarska dokumentacija.
Zapisnik o saobraćajnoj nezgodi Izdat od strane MUP-a
Izveštaj lekara o stepenu povreda koje ste pretrpeli u saobraćajnoj nezgodi. Kompletna medicinska dokumentacija vezana za Vaše zdravstveno stanje i rehabilitaciju
Potvrda o Vašoj sprečenosti za rad.
Potvrda o visini Vaše prosečne zarade. U poslednja tri meseca pre saobraćajne nezgode.

6. Dokaz o neostvarenim prihodima

Dokaz o eventualno neostvarenim prihodima zbog privremene sprečenosti za rad usled povreda nastalih u saobraćajnoj nezgodi (dnevnice, nagrade)

7. Dokaz o nastaloj materjijalnoj šteti

Dokaz o nastaloj materjijalnoj šteti u saobraćajnoj nezgodi.

8. Izvod iz matične knjige

Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih

9. Potvrda o smrti

Potvrda o smrti ukoliko se saobraćajna nezgoda dogodila sa smrtnim ishodom.

Kontaktirajte nas

GLAVNA KANCELARIJA

Kralja Petra I 8, 21000 Novi Sad

FAX

021/445-481

Nalazimo se ovde:

Pokrivamo celu Srbiju!